• 5th Grade Team

  Ms. Kaplan   Science  Homeroom 201

  Mr. Andrew Murrin Social Studies  Homeroom 200

  Ms. Marshall   Math/Science  Homeroom 204

  Ms. Kristen Walsh  ELA  Homeroom 203

  Ms. Olsen   Math Homeroom 218

  Ms. Coppinger   ELA/Social Studies Homeroom 219

  Ms.Giavroutas   Grades 5/6 ESL

  Ms. O'Brien  Special Education

  Ms. Moon  Special Education

  5th Grade